Doorgaan naar inhoud
✓ Discreet verpakt en snel bezorgd
✓ Discreet verpakt en snel bezorgd

Retourneren & Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne worden onderstaande producten niet aanvaard

  • Producten waarvan de verzegeling is verbroken
  • Producten waarvan de verpakking beschadigd is
  • Producten waarvan de folie verwijderd is
  • Producten die gebruikt zijn
  • Gedragen lingerie

Als het product aan bovenstaande voorwaarden voldoet ontvangt u een terugbetaling.

Hoe retourneert u een product?

- Contacteer ons via het contactformulier 
- Vermeld welk product(en) u wil terugsturen
- Wij sturen u een gratis retourlabel
- Uw retourzending wordt door ons binnen 10 werkdagen verwerkt.

Product defect binnen de garantie

Vanaf 01/07/2022 zit er 2 jaar garantie op de producten ingaand vanaf de dag van levering. Voor producten die zijn aangekocht voor 01/07/2022 is er een garantie termijn van 1 jaar.

- Contacteer ons via het contactformulier 
- Vermeld welk product(en) er defect is.
- Wij sturen u een gratis retourlabel
- Uw retourzending wordt door ons binnen 10 werkdagen verwerkt.

Na ontvangst en controle sturen wij u een nieuw exemplaar

De hierboven genoemde voorwaarden vormen geen beperking voor de vrije uitoefening van het herroepingsrecht.

Wat is het herroepingsrecht?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (of in het geval van levering in delen; het laatste goed of onderdeel van het goed) fysiek in bezit krijgt.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

Nadat je aanspraak hebt gemaakt op je herroepingsrecht, ben je alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel zou doen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Onze contactgegevens zijn:

Erovibes BV
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
België

Telefoonnummer: +32 3/302 48 76
E-mailadres: info@erovibes.nl

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zonder uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

Je dient de goederen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Erovibes BV, Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen, België, info@erovibes.be

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Krijg ik mijn geld terug als ik een product geretourneerd heb?

Indien je aanspraak maakt op je herroepingsrecht, dan krijg je uiteraard je geld terug.

Behalve als je het product uitpakt of gebruikt in een mate die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking vast te stellen. In dit geval ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Hoe ver mag je gaan om de aard, kenmerken en werking vast te stellen? Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel zou doen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.