Privacy Policy

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Wij bij Erovibes doen er alles aan om uw privégegevens privé te houden. Wanneer u iets bij ons bestelt, wil u natuurlijk dat iemand anders er met uw persoonsgegevens vandoor gaat.

We vragen wel gegevens van u, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder. Ook ziet u wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoelang we uw gegevens bewaren.

Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van uw gegevens?

Volgens de nieuwe privacywetgeving moeten we zeggen welke juridische gronden we hebben om uw gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Ladieshomeparty, zoals uw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

- Bestellen
- Levering
- Retour

Wij Ladieshomeparty gebruiken uw e-mailadres dat wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door het aanvinken van de onderstaande checkbox of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw email wordt niet aan derden verstrekt.

- Reviews
- Contact met onze klantenservice
- Bezoek van de webshop
- Account
- Persoonlijk advies
- Sociale media

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor
benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring."

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Ladieshomeparty. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. U leest hier meer over in ons cookie statement. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Als u kiest om achter te betalen via Klarna zullen hun uw gegevens gebruiken om kredietwaardigheidsbeoordeling uit te voeren

Bpost
Munt Centrum 14B
1000 Brussel
België

DHL Parcel B.V.
Reactorweg 25
3542 AD Utrecht
Nederland

Mollie BV (IDEAL, Visa, Mastercard, PayPal, Bank Transfer)
Keizersgracht 313
1016 EE Amsterdam
Nederland

Trustedshops
Subbelrather Straße 15c
50823 Keulen
Duitsland

Klarna
Sveavägen 46,
111 34 Stockholm.
Zweden

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

We slaan uw gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Daarom worden uw gegevens altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Of we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om uw privacy te waarborgen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. 

Maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

- Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.  Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.

Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”.

Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kan u contact opnemen met ons.

Via email: info@erovibes.com
Via post: Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen tav; Ladieshomeparty cvba

Wanneer u niet tevreden bent over hoe Erovibes omgaat met uw privacy kan u contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Ladieshomeparty cvba
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen, België
BE0832083123

Tel: +32 3 302 48 76
Mail: info@erovibes.nl